Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Lipnik, Grzędzice, Żarowo, Rogowo, Lubowo i Warchlino

Stargard, dnia 29 maja 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARGARD

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Lipnik, Grzędzice, Żarowo, Rogowo, Lubowo i Warchlino

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 poz. 1073 ze zm.) i art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV w obrębach Lipnik, Grzędzice, Żarowo, Rogowo, Lubowo i Warchlino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie od 14 czerwca 2018 r. do 12 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 27 czerwca 2018 r. o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, sala 201.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi należy do składać do Wójta Gminy Stargard:

  1. na piśmie;

  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Stargard;

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email:

sekretariat@gmina.stargard.pl,

- z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie od 14 czerwca 2018 r. do 27 lipca 2018 r.

Wójt Gminy Stargard
Kazimierz Szarżanowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 05-06-2018 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 05-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 05-06-2018 10:56