herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

PORZĄDEK OBRAD XL sesji Rady Gminy Stargard dnia 25 maja 2018 r.

PORZĄDEK OBRAD
XL sesji Rady Gminy Stargard
dnia 25 maja 2018 r.

1. Sprawy regulaminowe:

- otwarcie obrad XL sesji Rady Gminy Stargard
- stwierdzenie quorum
- zatwierdzenie porządku obrad
- przyjęcie protokołu Nr XXXIX/18 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2018 r.

2. Analiza stanu porządku publicznego

Opinia Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty

3. Interpelacje radnych

4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzędzice

5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o utworzeniu okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stargard na lata 2018 – 2028.

10. Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat profilaktyki realizowanej na terenie gminy

Opinia Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty

11. Informacja Wójta Gminy na temat gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz utrzymaniu gminnych obiektów użyteczności publicznej w roku 2017

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

12. Wydatki bieżące Urzędu Gminy za I – szy kwartał 2018 r. w odniesieniu do analogicznego okresu 2017 r.

Opinia Komisji Rewizyjnej

13. Analiza realizacji budżetu gminy za I – szy kwartał 2018 r.

Opinia Komisji Rewizyjnej

14. Informacja dotycząca „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Stargard”

Ocenę przedstawia Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Ładniak

15. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym

16. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym

17. Odpowiedzi na interpelacje radnych

18. Wolne wnioski i zapytania

19. Sprawy różne

20. Ustalenie terminu następnej sesji

21. Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Kosmal

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Misztela 18-05-2018 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edward Kosmal 18-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 18-05-2018 15:32