herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Informacja o podstawowej kwocie dotacji ogłoszona na podstawie art. 46 ust 1 ustawy o finasowaniu zadań oświatowych.


Informacja o podstawowej kwocie dotacji ogłoszona na podstawie art. 46 ust 1 ustawy o finasowaniu zadań oświatowych.

Gmina Stargard nie prowadzi publicznego przedszkola, w związku z tym publikuje podstawową kwotę dotacji oraz statystyczną liczbę dzieci w gminie najbliższej w rozumieniu art. 10 ust 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych tj. Gminy Stare Czarnowo.

1

Kwota wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę przedszkoli

650 258,64

Pomniejszone o:

Suma:

  1. Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy

  2. Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy opłaty za wyżywienie w tych przedszkolach, stanowiące dochody budżetu gminy

62 000,00 zł

  1. Sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz statystycznej liczny uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności

17 332,38 zł

  1. Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli

0,00 zł

  1. Iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

0,00 zł

  1. Iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w przedszkolach, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w tych przedszkolach

0,00 zł

  1. Zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na programy o których mowa w art. 90u ustawy o systemie oświaty, w tych przedszkolach

0,00 zł

2

Kwota wydatków po pomniejszeniach

570 926,26

3

Statystyczna liczba uczniów na dzień 30.09.2017

71

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli

8 041,21

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 14-05-2018 15:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Władysława Czyczyn 14-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 14-05-2018 15:37