Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Program Ochrony Środowiska

GNR. 602.1.2018.MH

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARGARD
z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2017 r., poz. 519 t.j. ze zm.), art. 39, art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. u. z 2017 r., poz. 1405 tj. ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości

Wójt Gminy Stargard przystąpił do opracowania projektu dokumentu pn.:

,,Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stargard na lata 2018-2021-
z perspektywą do 2024 r.''

  1. Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu ochrony środowiska jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych.

  2. Każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją sprawy w ciągu 21 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. od 17.04.2018 r. do 08.05.2018 r., w Urzędzie Gminy Stargard, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa- pok. 310, od poniedziałku do piątku w godzinach
    od 7??-15??.

  3. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do Wójta Gminy Stargard w przedmiotowej sprawie. Wnioski i uwagi można składać w ciągu 21 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. od 17.04.2018 r. do 08.05.2018 r.
    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stargard.

Wójt Gminy Stargard Kazimierz Szarżanowicz
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 17-04-2018 07:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 17-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 17-04-2018 07:21