herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Protokół nr 42/18 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu w dniu 26 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard w przygotowaniu