Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński

Stargard, 2018-03-22

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARGARD

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński

Na podstawie art. 11 pkt 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 50, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stargard Uchwały Nr XXXVI/249/18 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński, obejmującej teren w obrębie Strzyżno, wraz z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem zmiany Studium jest przeznaczenie terenu na cele eksploatacji kruszywa naturalnego oraz cele produkcyjne produkcji nieuciążliwej.

Z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem do sporządzania zmiany studium w zakresie, o którym mowa powyżej i przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, pokój 317, w godzinach 9:00 - 15:00.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium, w tym w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia na adres: Urząd Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Stargard.

Wójt Gminy Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 27-03-2018 08:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 27-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 27-03-2018 08:24