herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

PORZĄDEK OBRAD XXXVII sesji Rady Gminy Stargard dnia 23 lutego 2018 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXXVII sesji Rady Gminy Stargard
dnia 23 lutego 2018 r.

1. Sprawy regulaminowe:

- otwarcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Stargard
- stwierdzenie quorum
- zatwierdzenie porządku obrad
- przyjęcie protokołu Nr XXXVI/18 z obrad sesji Rady Gminy Stargard, która odbyła się w dniu 2 lutego 2018 r.

2. Interpelacje radnych

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do przyjęcia przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno” do realizacji i złożenia wniosku o dofinansowanie

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do przyjęcia przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie część I i II” do realizacji i złożenia wniosku o dofinansowanie

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Stargard na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

7. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Stargard za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.

9. Ocena realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska oraz odpadów komunalnych z terenu gminy

Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

10. Informacja Wójta Gminy o stanie budynków i mieszkań komunalnych w gminie

Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu

11. Ocena działalności gminy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców

Opinia Komisji Socjalno – Porządkowej i Oświaty

12. Koszty stałe na utrzymanie świetlic poniesione przez Urząd Gminy w roku 2016

Opinia Komisji Rewizyjnej

13. Sprawozdanie za 2017 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Stargard

Sprawozdanie przedstawia Zastępca Wójta Jerzy Makowski

14. Informacja nt. działalności wójta w okresie międzysesyjnym

15. Informacja nt. działalności przewodniczącego rady gminy w okresie międzysesyjnym

16. Odpowiedzi na interpelacje radnych

17. Wolne wnioski i zapytania

18. Sprawy różne

19. Ustalenie terminu następnej sesji

20. Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Kosmal

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Misztela 19-02-2018 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Misztela 19-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Ewa Misztela 19-02-2018 12:19