Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Nr 84/06 z 24 sierpnia 2006 r w sparwie opracowania procedury corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego urzędnika prowadzonego przez pracowników urzędu oraz społeczność lokalną 2006-08-29 16:00
Nr 83/06 z 24 sierpnia 2006 r w sprawie realizacji zadania "Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania opinii na temat funkcjonowania katalogu usług" wykonywanego w ramach akcji Przejrzysta Polska 2006-08-29 16:00
ZARZĄDZENIE Nr 64 2006-06-27 11:28
Nr 43/06 z 14 kwietnia 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości w celu regulacji przebiegu drogi. 2006-04-24 22:01
Nr 42/06 z 14 kwietnia 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu. 2006-04-24 21:51
Nr 41/06 z 1o kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu imienia Szkole Podstawowej w Pęzinie. 2006-04-24 21:42
Nr 40/06 z 31 marca 2006 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali użytkowych. 2006-04-24 01:39
Nr 39/06 z 31 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. 2006-04-24 01:32
Nr 38/06 z 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXXVI/266/06 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 31 marca 2006 r. 2006-04-24 01:26
Nr 37/06 z 30 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy. 2006-04-24 01:26
Nr 36/06 z 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości wywoławczej stawki najmu lokalu użytkowego - sklep przeznaczonego do oddania w najem w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego 2006-04-24 00:59
Nr 35/06 z 22 marca 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 2006-04-24 00:44
Nr 34/06 z 22 marca 2006 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie pomocy rzeczowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. 2006-04-24 00:36
Nr 33/06 z 22 marca 2006 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r., zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zmiany wyda 2006-04-24 00:29
Nr 32/06 z 20 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 r. 2006-04-24 00:17
Nr 31/06 z 14 marca 2006 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Stargard Szczeciński w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stargard Szczeciń 2006-04-24 00:12
Nr 30/06 z 14 marca 2006 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Stargard Szczeciński na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2006-04-24 00:06
Nr 29/06 z 14 marca 2006 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Stargard Szczeciński w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dla ponadlokalnego określenia i realizacji wyb 2006-04-24 00:00
Nr 28/06 z 13 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2006-04-23 23:47
Nr 27/06 z 6 marca 2006 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie przystąpienia Gminy Stargard Szczeciński do współpracy. 2006-04-23 23:39
Nr 26/06 z 6 marca 2006 r. w „sprawie projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2006-04-23 23:30
Nr 25/06 z 2 marca 2006 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmiany uchwały. 2006-04-23 22:41
Nr 24/06 z 2 marca 2006 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie uchylenia upoważnienia 2006-04-23 22:40
Nr 23/06 z 27 lutego 2006 r. w sprawie powołania Komisji do spraw gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2006-04-23 22:24
Nr 22/06 z 17 lutego 2006 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych 2006-04-23 22:17
Nr 21/06 z 14 lutego 2006 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie uchylenia uchwały 2006-04-23 22:07
Nr 20/06 z 14 lutego 2006 r. w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Pęzinie imienia Mikołaja Kopernika. 2006-04-23 21:46
Nr 19/06 z 10 lutego 2006 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na dzier 2006-04-23 21:30
Nr 18/06 z 10 lutego 2006 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Stargard Szczeciński. 2006-04-23 21:18
Nr 17/06 z 3 lutego 2006 r. sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej i ogłoszenia jej wykazu. 2006-04-23 21:03
Nr 16/06 z 31 stycznia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. oraz zmian w układzie wykonawczym. 2006-04-23 20:19
Nr 14/06 z 20 stycznia 2006 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok. 2006-04-23 20:09
Nr 13/06 z 16 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2006-04-23 19:40
Nr 12/06 z 16 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2006-04-23 15:10
Nr 11/06 z 16 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyle 2006-04-23 14:55
Nr 10/06 z 16 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległ 2006-04-23 14:40
Nr 9/06 z 16 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego 2006-04-23 14:32
Nr 8/06 z 16 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego 2006-04-23 14:21
Nr 7/06 z 12 stycznia 2006 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006 rok 2006-04-23 13:53
Nr 6/06 z 12 stycznia 2006 r. w sprawie projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Stargard Szczeciński. 2006-04-23 13:48
Nr 5/06 z 12 stycznia 2006 r. w sprawie stawek wykupu przejmowanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez Inwestora. 2006-04-23 13:42
Nr 4/06 z 12 stycznia 2006 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz Stowarzyszenia „OAZ 2006-04-23 13:22
Nr 3/06 z 5 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli 2006-04-23 12:56
Nr 2/06 z 4 stycznia 2006 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2006-04-23 12:56
Nr 1/06 z 4 stycznia 2006 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2006-04-23 12:55