Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

stanowisko ds. ochrony środowiska

WÓJT GMINY STARGARD
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Urzędzie Gminy Stargard
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Wolne stanowisko urzędnicze:

stanowisko ds. ochrony środowiska

Liczba i wymiar etatu – 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2017 roku wyniósł 3,04 %.

1. Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wykształcenie wyższe o kierunku – ochrona środowiska, gospodarka nieruchomościami

 • 2 lata stażu pracy.

 1. Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,

 • odpowiedzialność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • wysoka kultura osobista,

 • dobra umiejętność obsługi komputera, a zwłaszcza programów Excel, Word,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowywanie zaświadczeń dotyczących posiadania gruntów rolnych,

 • interwencje w terenie związane z zanieczyszczaniem nieruchomości położonych na terenie gminy Stargard odpadami stałymi oraz nieczystościami płynnymi.

 • prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych,

 • wydawanie zezwoleń związanych z lokalizacją i ułożeniem urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach gminnych,

 • interwencje w sprawie bezdomnych oraz padłych zwierząt,

 • przygotowywanie dokumentów oraz czynności związanych z kontrolą wykonywania umów dzierżaw,

 • prowadzenie teczek gospodarstw i nieruchomości położonych na terenie gminy Stargard.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku;

 • praca w siedzibie Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5. Budynek wyposażony w podjazd i windę,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • obsługa urządzeń biurowych

 • praca polegająca na czynnościach powtarzających się.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie) następujących dokumentów:

 

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 16.10.2017 roku do godz. 1530

(uwaga; w przypadku przesłania pocztą liczy się data stempla pocztowego)

na adres:

Urząd Gminy Stargard
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w kopercie opatrzonej napisem:

 

„ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska ”

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91/561 34 25, 91/ 561 34 24

 

Uwaga;

1. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

 

Wójt Gminy Kazimierz Szarżanowicz

Stargard, dnia 04 października 2017 roku

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 05-10-2017 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Szarżanowicz 05-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Troszczyńska 10-10-2017 10:53