Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard w obrębach Lipnik, Grzędzice, Żarowo, Rogowo, Lubowo i Warchlino

Stargard, dnia 21 sierpnia 2017 r.

 

Znak sprawy: PP.6721.6.2017.MA

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STARGARD

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard w obrębach Lipnik, Grzędzice, Żarowo, Rogowo, Lubowo i Warchlino

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1073) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stargard Uchwały Nr XXX/216/17 z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard w obrębach Lipnik, Grzędzice, Żarowo, Rogowo, Lubowo i Warchlino.

Obszar planu miejscowego obejmuje pas terenu nawiązujący do lokalizacji istniejącej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220 kV w relacji Morzyczyn - Recław.

Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

W ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski w formie pisemnej na ww. adres, a także ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gmina.stargard.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Wójt Gminy Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 25-08-2017 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 25-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 25-08-2017 09:08