Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Informacja o zakończeniu postępowania dowodowego

Stargard, dn. 24.07.2017 r.

GNR. 6220.9.2017.MK

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 §1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353)

informuję,

że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 

„Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ulikowo, gmina Stargard”,

zakończone zostało postępowanie dowodowe mające na celu zebranie niezbędnych dowodów do wydania stosownej decyzji.

W tych warunkach istnieje prawo i możliwość zapoznania się z kompletem materiału dowodowego zebranego w przedmiotowej sprawie oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, pokój 310.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o numerach: 27/7, 27/15, 27/16, 27/18, 27/19, 121, obręb Ulikowo, Gmina Stargard.

Wójt Gminy Stargard Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 25-07-2017 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 25-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 18-08-2017 16:55