Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Stargard, dn. 14.07.2017 r.

GNR. 6220.9.2017.MK

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 §1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353) zawiadamia się, że w dniu 14.07.2017 r. Wójt Gminy Stargard wydał postanowienie znak GNR. 6220.9.2017.MK, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącego oddziaływać na środowisko pn.:

„Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ulikowo, gmina Stargard”.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o numerach: 27/7, 27/15, 27/16, 27/18, 27/19, 121, obręb Ulikowo, Gmina Stargard.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest RITMO Sp. z o.o., z/s Ulikowo.

Postanowienie zostało wydane po zaciągnięciu opinii:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (opinia z dnia 11.07.2017 r., znak: WONS-OŚ.4240.130.2017.KM ), w którym postanowił wyrazić opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie (opinia z dnia 07.07.2017 r. znak: PSSE-2888/17, NNZ-462-1/21/17), wydał opinię sanitarną o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój 310, (w godzinach 730 - 1530).

Uwagi i wnioski do planowanej inwestycji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Stargard
Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 17-07-2017 07:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 17-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 17-07-2017 07:45