herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Protokół Nr 28/17 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu odbytego dnia 27 marca 2017 r. w sali konferencyjnej siedziby Urzędu Gminy Stargard