herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Protokół Nr 27/17 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu odbytego dnia 27 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej siedziby Urzędu Gminy Stargard