Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Golczewo

Stargard, 2017-01-31

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY STARGARD

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Golczewo

Stosownie do art. 39 ust. 1 i art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami)

zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Golczewo, zainicjowanej przez Radę Gminy Stargard Szczeciński Uchwałą Nr X/60/15 z dnia 25 września 2015 r. Przedmiotem zmiany studium jest wyłączenie gruntów rolnych w obrębie Golczewo spod możliwości zabudowy funkcji uciążliwych produkcyjnych, składowo - magazynowych i komunikacyjnych i  przywrócenie funkcji rolniczej.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, pok. 317, w godz. 7:30 - 15:30.

Uwagi i wnioski mogą być składane w terminie do dnia 3 marca 2017 roku, w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stargard. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Kazimierz Szarżanowicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 07-02-2017 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 07-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 07-02-2017 09:38