herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Protokół Nr 25/16 z wspólnego posiedzenia komisji gospodarki mienia komunalnego i budżetu , komisji socjalno-porządkowej i oświaty oraz komisji rewizyjnej odbytego w sali konferencyjnej urzędu w dniu 30 grudnia 2016 roku