Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 8 grudnia 2016 r.

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu STUDIUM WYKONALNOŚCI SZCZECIŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ

 

Działając na podstawie  z art. 39 w związku z art. 54 ust.2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla:

projektu dokumentu „STUDIUM WYKONALNOŚCI SZCZECIŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ”.

Projekt Studium jest dokumentem planistycznym w rozumieniu art. 46 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tzn. planem w dziedzinie transportu.

Z projektem dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz pozostałą dokumentacją w sprawie, można zapoznać się w siedzibie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pl. Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, pokój 254-255 w godzinach 8:00-13:00,
tel. 91 421 71 60 oraz na stronie internetowej www.som.szczecin.pl

W terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości
tj. od 12 grudnia 2016 roku do 02 stycznia 2017 roku, każdy zainteresowany ma prawo wniesienia uwag i wniosków do projektowanego dokumentu. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej,  ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Uwagi i wnioski wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, pl. Jana Kilińskiego 3,
71-414 Szczecin, pokój 254-255 w godzinach urzędowania. Uwagi drogą elektroniczną należy kierować na adres: biuro@som.szczecin.pl wpisując w tytule „Studium SKM”. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia. Uwagi wniesione do opublikowanego projektu dokumentu przed rozpoczęciem niniejszej procedury zostaną rozpatrzone w całości.

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości:

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz gmin właściwych ze względu na przedmiot postępowania.

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

W prasie o odpowiednim do zasięgu projektowanego dokumentu, tj. w Kurierze Szczecińskim.

 

Z upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia

Roman Walaszkowski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Troszczyńska 12-12-2016 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2016
Ostatnia aktualizacja: - 12-12-2016 08:47