Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Budowia farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej numerem 14/2, położonej w obrębie Lipnik

 

Stargard, dnia 26.07.2016 r.

GNR.6220.4.2016.MK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353)

podaje się do

publicznej wiadomości

że w dniu 14.07.2016 r., została wydana decyzja znak: GNR.6220.4.2016.MK  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej numerem 14/2, położonej w obrębie Lipnik, gmina Stargard”.

W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie) w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5 - pokój 310 (III piętro), w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530).

Wójt Gminy Stargard  Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 06-12-2016 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 06-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 06-12-2016 12:58