Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Klępino, gmina Stargard

Stargard, 2016-11-25

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY STARGARD

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Klępino, gmina Stargard

Stosownie do art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3  października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 t.j. ze zmianami)   

podaje się do publicznej wiadomości informację

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 53/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Klępino, gmina Stargard.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIX/135/16 Rady Gminy Stargard z dnia 30 czerwca 2016 roku, przystąpił do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/105/03 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004 r. Nr 7, poz. 139), obejmującej działkę nr 53/1 położoną w obrębie ewidencyjnym Klępino, gmina Stargard. Planowana zmiana dotyczy zmiany funkcji terenu z terenu usług oświatowych na teren zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych oraz towarzyszącą infrastrukturę.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 48 ust.1 i 1a przywołanej wyżej ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie z wnioskiem o  odstąpienie od wymogu przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany planu miejscowego w obrębie ewidencyjnym Klępino.

Pismem z dnia 4 października 2016 r., znak: PSSE-NNZ-461-3/2/4881/16, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie uzgodnił pozytywnie odstąpienie od  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 53/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Klępino, gmina Stargard.

Pismem z dnia 21 października 2016 r., znak: WOPN-OS.410.263.2016.KM, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie stwierdził, że istnieje możliwość odstąpienia od  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 53/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Klępino.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymienionego wyżej dokumentu wynika z faktu, iż planowana realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i stanowi niewielką modyfikację przyjętego dokumentu.

Wójt Gminy Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 06-12-2016 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 06-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 06-12-2016 12:45