Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowno, gmina Stargard

Stargard, 2016-11-25

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY STARGARD

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoobrębie Sowno, gmina Stargard

Stosownie do art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3  października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 t.j. ze zmianami)

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 48/116 położonej w obrębie ewidencyjnym Sowno, zainicjowanej przez Radę Gminy Stargard Uchwałą Nr XV/98/16 z dnia 26 lutego 2016 roku. Przedmiotem sporządzanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń projektu zmiany planu miejscowego dla środowiska.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, pokój 317, w godz. 7:30 - 15:30.

Uwagi i wnioski mogą być składane w terminie do dnia 30 grudnia 2016 roku, w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stargard. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 06-12-2016 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 06-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 06-12-2016 12:43