Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE o wydaniu postępowania

 

Stargard, dn. 17.11.2016 r.

GNR. 6220.9.2016.MK

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 §1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353) zawiadamia się, że w dniu 17.11.2016 r. Wójt Gminy Stargard wydał postanowienie znak GNR. 6220.9.2016.MK, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącego oddziaływać na środowisko pn.:

„Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ulikowo, gmina Stargard”.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o numerach: 13, 18, 21/1, 21/2, 27/7, 27/11, 27/15, 27/18, 27/19, 39, 96, 97, 99, 100, 101, 107, 109, 118/2, 121, obręb Ulikowo, Gmina Stargard.

Postanowienie zostało wydane po zaciągnięciu opinii:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (postanowienie z dnia 09.11.2016 r., znak: WONS-OŚ.4240.267.2016.KM ), w którym postanowił wyrazić opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie (opinia z dnia 04.11.2016 r. znak: PSSE-2428/16, NNZ-462-1/36/16), wydał opinię sanitarną o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój 310, (w godzinach 730 - 1530).

Uwagi i wnioski do planowanej inwestycji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Stargard
Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 22-11-2016 18:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 17-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 22-11-2016 18:15