herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Protokół Nr 18/16 z posiedzenia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu odbytego dnia 23 maja 2016 r.