Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARGARD w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębach Lipnik, Klępino, Kiczarowo, Strachocin, Ulikowo, Sułkowo, Tychowo, Trzebiatów i Krąpiel

Stargard, dnia 1 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARGARD

w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębach Lipnik, Klępino, Kiczarowo, Strachocin, Ulikowo, Sułkowo, Tychowo, Trzebiatów i Krąpiel

Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o możliwości udziału społeczeństwa w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębach Lipnik, Klępino, Kiczarowo, Strachocin, Ulikowo, Sułkowo, Tychowo, Trzebiatów i Krąpiel.

Dokumentacja projektu wraz z prognozą oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko jest dostępna do wglądu w dniach od 15 kwietnia 2016 r. do 17 maja 2016 r. w Urzędzie Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, pokój 317, w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Stargard, w dniach od 15 kwietnia 2016 r. do 1 czerwca 2016 r. w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gmina.stargard.pl. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stargard.

Z upoważnienia WÓJTA GMINY STARGARD Jerzy Makowski Zastępca Wójta

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 07-04-2016 07:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 07-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 07-04-2016 07:59