Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach ewidencyjnych Barzkowice i Golina

Stargard, 2016-03-16

 

OGŁOSZENIE
WÓJTA
GMINY STARGARD

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach ewidencyjnych Barzkowice i Golina

Stosownie do art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębach ewidencyjnych Barzkowice i Golina, zainicjowanej przez Radę Gminy Stargard Szczeciński Uchwałą Nr VIII/44/15 z dnia 29 maja 2015 r. Przedmiotem zmiany studium jest m.in. rozważenie możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych w okolicy miejscowości Barzkowice i Golina. Przedmiotem sporządzanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń projektu zmiany studium dla środowiska.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, pok. 317, w godz. 7:30 - 15:30.

Uwagi i wnioski mogą być składane w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 roku, w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Stargard, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stargard. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 22-03-2016 09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 22-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 22-03-2016 09:24