Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

UCHWAŁA Nr XII/79/15 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

 

UCHWAŁA Nr XII/79/15
Rady Gminy Stargard Szczeciński
z dnia 27
listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515, z późn.zm.), art. 10 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 12 b Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1. od samochodów ciężarowych o masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 548,00 zł

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 874,00 zł

c) powyżej 9 t i poniżej 12 t 986,00 zł

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 876,00 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 220,00 zł

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;

7. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 22 miejsc 768,00 zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc 1 532,00 zł

2. Traci moc uchwała nr XXXII/288/13 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Kosmal

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/79/15
Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 27 listopada 2015 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku

( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

990,00

1 198,00

13

14

1 042,00

1 250,00

14

15

1 094,00

1 304,00

15

 

1 146,00

1 308,00

Trzy osie

12

17

1 146,00

1 356,00

17

19

1 198,00

1 408,00

19

21

1 250,00

1 460,00

21

23

1 304,00

1 512,00

23

25

1 356,00

1 646,00

25

 

1 408,00

1 646,00

Cztery osie i więcej

12

25

1 356,00

1 616,00

25

27

1 408,00

1 720,00

27

29

1 460,00

1 726,00

29

31

1 726,00

2 560,00

31

 

1 726,00

2 560,00

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/79/15
Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 27 listopada 2015 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy

+ naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa

(w tonach)

 

Stawka podatku

( w złotych)

 

nie mniej niż

 

 

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

Dwie osie

12

18

1 042,00

1 304,00

18

25

1 094,00

1 356,00

25

31

1 146,00

1 408,00

31

 

1 474,00

2 024,00

Trzy osie i więcej

12

40

1 302,00

1 798,00

40

 

1 798,00

2 660,00

 

Załącznik nr 3 do Uchwały XII/79/15
Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 27 listopada 2015 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

zespołu pojazdów:naczepa /przyczepa +

pojazd silnikowy

(w tonach)

 

Stawka podatku

( w złotych)

 

nie mniej niż

 

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneuma-

tycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

Jedna oś

12

18

262,00

418,00

18

25

314,00

470,00

25

 

366,00

586,00

Dwie osie

12

28

314,00

470,00

28

33

640,00

888,00

33

38

888,00

1 348,00

38

 

1 200,00

1 774,00

Trzy osie i więcej

12

38

708,00

984,00

38

 

984,00

1 338,00

Deklaracja na podaek od środków transportowych DT-1

Załącznik do deklaracji DT-1/A

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 10-01-2016 22:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 10-01-2016 23:29