Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR CXXXV.263.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wóta Gminy Stargard sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stargard za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia. 2017-10-06 07:21
dokument UCHWAŁA NR CCLXXX.473.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Stargard 2016-12-06 13:41
dokument UCHWAŁA NR CCL.435.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stargard za pierwsze półrocze 2016 r. 2016-12-06 13:40
dokument UCHWAŁA NR XXXII.83.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stargard 2016-03-17 20:25
dokument UCHWAŁA NR CCCXXX.616.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stargard Szczeciński na lata 2016-2021. 2016-01-13 09:26
dokument UCHWAŁA NR CCCXXX.615.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stargard Szczeciński na 2016 rok 2016-01-13 09:24
dokument Budżet 2016 -projekt 2015-12-10 08:28