Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wierzchląd

Stargard Szczeciński, 2015-07-23

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wierzchląd, gmina Stargard Szczeciński

Stosownie do art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3  października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami)

zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wierzchląd, zainicjowanego przez Radę Gminy Stargard Szczeciński Uchwałą Nr IX/55/15 z dnia 25 czerwca 2015 roku. Przedmiotem sporządzanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń projektu planu miejscowego dla środowiska.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, pokój 317, w godz. 7:30 - 15:30.

Uwagi i wnioski mogą być składane w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 roku, w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stargard Szczeciński. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Z up. WÓJTA Jerzy Makowski Zastępca Wójta

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 31-07-2015 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 31-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 31-07-2015 10:25