Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstapienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

Stargard Szczeciński, dn. 24.06.2015 r.

GNR. 6220.2.2015.MK

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 §1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.)   zawiadamia się, że w dniu 23.06.2015 r. Wójt Gminy Stargard Szczeciński wydał postanowienie znak GNR. 6220.2.2015.MK, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącego oddziaływać na środowisko pn.:

„Rozbudowa drogi Wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica”

Postanowienie zostało wydane po zaciągnięciu opinii:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (postanowienie z dnia 02.06.2015 r. znak WONS-OŚ.4240.86.2015.AW), w którym postanowił wyrazić opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie Szczecińskim (opinia z dnia 06.05.2015 r. znak: PSSE-1565/15, NNZ-462-1/13/15), wydał opinię sanitarną o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój 310, (w godzinach 730 - 1530).

Uwagi i wnioski do planowanej inwestycji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński

Kazimierz Szarżanowicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 01-07-2015 19:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 01-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 01-07-2015 19:30