Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Ulikowo i w obrębie ewidencyjnym Krąpiel

Stargard Szczeciński, 2015-06-25

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Ulikowo i w obrębie ewidencyjnym Krąpiel

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) oraz Uchwały Nr III/21/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Ulikowo i Uchwały Nr VII/51/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Krąpiel

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński w obrębie ewidencyjnym Ulikowo oraz w obrębie ewidencyjnym Krapiel, wraz z prognozami oddziaływania na  środowisko, w dniach od 8 lipca 2015 r. do 5 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, pokój 317, w godz. 8:00 - 15:00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: bip.gmina.stargard.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach w/w zmian Studium odbędzie się w dniu 8 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, sala 201, o godz. 11:30.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stargard Szczeciński z podaniem imienia i  nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uwagi i wnioski w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 262 ze zmianami) w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2015 r.

Organem właściwym do  rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Stargard Szczeciński.

Wójt Gminy Kazimierz Szarżanowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 30-06-2015 07:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 30-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 30-06-2015 08:39