Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o uzupełnieniu karty informacyjnej

 

Stargard Szczeciński, dn. 25.05.2015 r.

GNR. 6220.2.2015.MK

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.)  

zawiadamiam,

że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: .„Rozbudowa drogi Wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica” Pan Jarosław Matuszak - Pracownia Projektowa „PROJBUD” w Inowrocławiu, działający z upoważnienia Bogdana Krawczyk - Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, przedłożył pismem z dnia 21.05.2015 r. uzupełnienie karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 25.05.2015 r. powyższe uzupełnienie zostało przesłane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, w celu uzyskania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla ww. przedsięwzięcia.

Jednocześnie zawiadamiam, że pismem z dnia 6 maja 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie Szczecińskim, stwierdził dla przedmiotowego przedsięwzięcia brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Strony postępowania mają prawo zapoznania się z kompletem materiału dowodowego zebranego z przedmiotowej sprawie oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego pisma w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, pokój 310.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński
Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 29-05-2015 07:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 29-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 29-05-2015 07:58