Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Obwieszczenie o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia przedmiotowej dokumentacji

 

Stargard Szczeciński, dnia 07.05.2015 r.

GNR. 6220.2.2015.MK

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

iż w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi Wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica”, organ wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym miejscu.

Strony postępowania mogą zapoznać się dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, (pokój 310, w godzinach 730 - 1530) w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński
Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 08-05-2015 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 08-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 08-05-2015 15:20