Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Obwieszczenie o porzedłużeniu terminu

Stargard Szczeciński, dnia 27.04.2015 r.

 

GNR. 6220.2.2015.MK

OBWIESZCZENIE

W związku ze złożonym wnioskiem Pana Jarosława Matuszak - Pracownia Projektowa „PROJBUD” w Inowrocławiu, działającego z upoważnienia Bogdana Krawczyk - Dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z dnia 18.02.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi Wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica” , działając w oparciu o art. 36 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zmianami), zawiadamiam, że termin wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub braku takiej potrzeby, został przesunięty na dzień 27.05.2015 r. z uwagi na oczekiwanie na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczeciński.

Strony postępowania mogą zapoznać się dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, (pokój 310, w godzinach 730 - 1530) w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym miejscu.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński
Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 05-05-2015 10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 05-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 05-05-2015 10:36