Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Nr 134/05 z 30 lisopada 2005 r. w w sprawie wprowadzenia informatora budżetowego 2005-12-22 09:53
Nr 47/05 z 12 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński 2005-12-22 09:49
Nr 106/05 z 12 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia „ Regulaminu naboru na wolne stanowiska merytoryczne i kierownicze w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński” - KATALOG -
Nr 73/05 z 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2005-07-13 16:24
Nr 82/05 z 1 lipca 2005 r. w sprawie stawki czynszu najmu budynków i lokali użytkowych - świetlice 2005-07-13 16:24
Nr 81/05 z 1 lipca 2005 r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2005-07-13 16:17
Nr 80/05 z 1 lipca 2005 r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2005-07-13 16:15
Nr 79/05 z 1 lipca 2005 r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2005-07-13 16:12
Nr 78/05 z 1 lipca 2005 r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2005-07-13 16:09
Nr 77/05 z 1 lipca 2005 r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2005-07-13 16:08
Nr 76/05 z 1 lipca 2005 r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2005-07-13 16:05
Nr 74/05 z 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. oraz zmian w układzie wykonawczym 2005-07-13 15:55
Nr 72/05 z 27 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXIX/220/05 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 24 czerwca 2005 r 2005-07-13 15:38
Nr 71/05 z 22 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2005-07-13 15:31
Nr 70/05 z 22 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego 2005-07-13 15:26
Nr 69/05 z 22 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2005-07-13 15:23
Nr 68/05 z 22 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2005-07-13 13:53
Nr 67/05 z 22 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zakresu i warunków przeprowadzenia kontroli korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przez członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywani 2005-07-13 13:45
Nr 66/05 z 14 czerwca 2005 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r. oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2005-07-13 13:30
Nr 64/05 z 14 czerwca 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminnego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Krąpiel, wcho 2005-07-13 13:27
Nr 65/05 z 14 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli 2005-07-13 13:26
Nr 59/05 z 6 czerwca 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego po. 2005-07-13 12:00
Nr 58/05 z 3 czerwca 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie utworzenia spółki Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Spółka z ograniczoną odpowiedzial 2005-07-13 11:59
Nr 63/05 z 13 czerwca 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Grzędzice i Żarowo. 2005-07-13 08:50
Nr 62/05 z 13 czerwca 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Lubowo 2005-07-13 08:46
Nr 60/05 z 6 czerwca 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu "Aglomeracji Ulikowo" stanowiącej integralną część ,,Krajowego programu oczyszczania ściek 2005-07-12 16:26
Nr 57/05 z 30 maja 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szcze 2005-07-12 16:13
Nr 56/05 z 18 maja 2005 r. w sprawie projektu uchwały dotyczącej zasad odpłatnego przyjmowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów 2005-07-12 16:10
Nr 55/05 z 18 maja 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia stanowiącego własność Gminy Stargard Szczeciński 2005-07-12 16:06
Nr 54/05 z 18 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2005-07-12 16:04
Nr 53/05 z 18 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2005-07-12 16:00
Nr 52/05 z 16 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia warunków uczestnictwa w konkursie 2005-07-12 15:46
Nr 51/05 z 16 maja 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infras 2005-07-12 15:25
Nr 50/05 z 16 maja 2005 r. dotyczące przygotowania projektu zmiany Uchwały Nr XI/80/03 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 24 października 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia 2005-07-12 15:23
Nr 49/05 z 16 maja 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminy nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Lipnik 2005-07-12 15:19
Nr 48/05 z 16 maja 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Krąpie!, gmina Stargard Szczec 2005-07-12 15:16
Nr 46/05 z 12 maja 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2005-07-12 15:13
Nr 45/05 z 6 maja 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński 2005-07-12 15:03
Nr 44/05 z 29 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXVII/203/05 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 29 kwietnia 2005 r 2005-07-12 14:54
Nr 13/05 z 28 stycznia 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie określenia stawek za jeden kilometr zwrotu kosztów przejazdu radnych gminy w podróży służbowej 2005-07-12 14:43
Nr 43/05 z 11 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trzecim przetargu nieograniczonym 2005-05-08 16:47
Nr 41/05 z 11 kwietnia 2005 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r. 2005-05-08 16:41
Nr 40/05 z 5 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji do spraw gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2005-05-08 16:35
Nr 39/05 z 5 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 2005-05-08 16:29
Nr 38/05 z 5 kwietnia 2005 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę o utworzeniu Ośrodka Administracyjnego Szkól Gminy Stargard Szczeciński 2005-05-08 16:26
Nr 37/05 z 5 kwietnia 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Żarowo, gmina Stargard Szcz 2005-05-08 16:21
Nr 36/05 z 5 kwietnia 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zmiany przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2005 rok 2005-05-08 16:15
Nr 35/05 z 5 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2005-05-08 16:15
Nr 34/05 z 31 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r 2005-05-08 15:59
Nr 33/05 z 31 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r, oraz ustalenia układu wykonawczego do zmian budżetu gminy 2005-05-08 15:53
Nr 32/05 z 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu do uchwały Nr XXVI/199/OS Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 24 marca 2005 r 2005-05-08 15:51
Nr 31/05 z 14 marca 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok oraz zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzący 2005-04-01 21:11
Nr 30/05 z 14 marca 2005 r. w sprawie projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2005-04-01 21:08
Nr 29/05 z 10 marca 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu „Aglomeracji Stargard Szczeciński” stanowiącej integralną część „Krajoweg 2005-04-01 21:04
Nr 28/05 z 10 marca 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy St 2005-04-01 20:58
Nr 27/05 z 10 marca 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stargard Szczeciński 2005-04-01 20:54
Nr 26/05 z 25 lutego 2005 r. w sprawie powołania Pełnomocnika d/s Ochrony Informacji Niejawnych 2005-04-01 20:50
Nr 25/05 z 18 lutego 2005 r. w sprawie odpłatności za udostępnianie świetlic wiejskich, stanowiących mienie gminy 2005-02-27 11:40
Nr 24/05 z 14 lutego 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Grabowo 2005-02-27 11:36
Nr 23/05 z 14 lutego 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie dzierżawy lokalu użytkowego 2005-02-27 11:16
Nr 22/05 z 14 lutego 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Smogolice 2005-02-27 11:11
Nr 21/05 z 14 lutego 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Grzędzice 2005-02-27 11:09
Nr 20/05 z 14 lutego 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Krąpiel 2005-02-27 11:07
Nr 19/05 z 14 lutego 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Lubowo 2005-02-27 11:06
Nr 18/05 z 14 lutego 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Ulikowo 2005-02-27 11:04
Nr 17/05 z 12 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkownika wieczystego 2005-02-27 10:59
Nr 16/05 z 12 lutego 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokalu użytkowego położonego w miejscowości Sowno Nr 61/1 na rzecz najemcy 2005-02-27 10:45
Nr 15/05 z 1 lutego 2005 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę o utworzeniu Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard Szczeciński 2005-02-27 10:40
Nr 14/05 z 28 stycznia 2005 r. dotyczące przyjęcia zasad ustalania ceny i opłat za nieruchomości przeznaczone do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczste 2005-02-27 10:29
Nr 12/05 z 28 stycznia 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie ustalenia zasad przyznawania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 2005-02-27 10:18
Nr 11/05 z 24 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokali użytkowych 2005-02-27 10:11
Nr 10/05 z 24 stycznia 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święte obejmujące 2005-02-27 09:57
Nr 9/05 z 20 stycznia 2005 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok 2005-02-27 09:47
Nr 8/05 z 17 stycznia 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński 2005-01-27 00:51
Nr 7/05 z 12 stycznia 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 132/2, położonej w obrębie 2005-01-27 00:49
Nr 6/05 z 12 stycznia 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie zmiany Statutu Gminy Stargard Szczeciński 2005-01-27 00:49
Nr 5/05 z 12 stycznia 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie nieodpłatnego przejęcia w skład mienia gminy nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 37/6, po 2005-01-27 00:49
Nr 4/05 z 10 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2005-01-27 00:44
Nr 3/05 z 10 stycznia 2005 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2005r. 2005-01-27 00:40
Nr 2/05 z 5 stycznia 2005 r. w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2005-01-27 00:38
Nr 1/05 z 3 stycznia 2005 r. dotyczy powoływania komisji przetargowych (odrębna teczka) - KATALOG -