Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Stanowisko ds. obsługi administracyjnej w Straży Gminnej Gminy Stargard Szczeciński

WÓJT GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard Szczeciński

Wolne stanowisko urzędnicze:

stanowisko ds. obsługi administracyjnej w Straży Gminnej Gminy Stargard Szczeciński

Liczba i wymiar etatu - 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2014 roku wyniósł 3 %.

1. Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wykształcenie min. wyższe zawodowe z zakresu administracji państwowej, bezpieczeństwa wewnętrznego lub narodowego.

 • obywatelstwo polskie

 • minimum 6 miesięcy pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).

2. Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,

 • odpowiedzialność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • wysoka kultura osobista,

 • umiejętność negocjacji, przewidywania, analiz i syntezy,

 • dobra umiejętność obsługi komputera, a zwłaszcza programów Excel, Word,

 • prawo jazdy kat. B,

 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o strażach gminnych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przyjmowanie korespondencji związanej z działalnością straży gminnej,

 • prowadzenie rejestrów związanych z funkcjonowaniem straży gminnej,

 • opracowywanie programów edukacyjnych promujących bezpieczeństwo,

 • obsługa administracyjna straży gminnej,

 • doręczanie korespondencji dotyczącej działalności straży gminnej.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku;

 • praca w siedzibie Urzędu Gminy i na terenie działania Gminy Stargard Szczeciński. Budynek wyposażony w podjazd i windę,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • obsługa urządzeń biurowych

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie) następujących dokumentów:

 • kopię dowodu osobistego,

 • kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacji dodatkowych,

 • kopie świadectw pracy,

 • referencje,

 • podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl w zakładce PRACA -Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 212),

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 • podpisane własnoręcznie CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 16.02.2015 roku do godz. 1530

(uwaga; w przypadku przesłania pocztą liczy się data stempla pocztowego)

na adres:

Urząd Gminy Stargard Szczeciński

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard Szczeciński

Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w kopercie opatrzonej napisem:

„ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi administracyjnej Straży Gminnej Gminy Stargard Szczeciński ”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91/561 34 25, 91/ 561 34 24

Uwaga;

1. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Stargard Szczeciński, dnia 02 lutego 2015 roku

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 03-02-2015 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Szarżanowicz 03-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 03-02-2015 14:51