Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR CCXLIX.426.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stargard Szczeciński za pierwsze półrocze 2015 2016-12-06 13:42
dokument UCHWAŁA NR CLXXXI.339.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Gminy Stargard w sprawie absolutorium 2016-09-12 16:58
dokument UCHWAŁA NR CIV.211.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stargard za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia. 2016-09-12 16:30
dokument Uchwałę RIO XXI.34.2015 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stargard Szczeciński 2015-01-30 08:08
dokument UCHWAŁA NR CCLXI.557.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stargard Szczeciński na lata 2014-2021. 2015-01-11 12:56
dokument UCHWAŁA NR CCXLI.556.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stargard Szczeciński na 2015 rok 2015-01-11 12:53
dokument PROJEKT UCHWAŁY w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard Szczeciński na rok 2015. 2014-12-02 18:26