Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Klępino, Obszar I

Stargard Szczeciński, 2014-10-01

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Klępino - Obszar I, gmina Stargard Szczeciński

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Stargard Szczeciński Nr XIV/84/08 z dnia 25 stycznia 2008 roku

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Klępino - Obszar I, gmina Stargard Szczeciński, wraz z prognozą oddziaływania na  środowisko, w dniach od  15  października 2014 roku do  13 listopada 2014 roku w  siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, pokój 317, w  godz. 8:00 - 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 października 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, sala 201, o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stargard Szczeciński z podaniem imienia i  nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2014 roku.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze  zmianami), określony wyżej projekt zmiany planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić na zasadach określonych przepisami przywołanej na wstępie ustawy z dnia 27  marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wskazano w  niniejszym obwieszczeniu.

Wójt Gminy Kazimierz Szarżanowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 07-10-2014 15:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 07-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 07-10-2014 18:09