Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 159/14
WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
z dnia 1 października 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późń. zmianami) oraz art. 4 ust. 1 Uchwały nr XIII/125/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia
30 grudnia 2011 roku – zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Stargard Szczeciński.
2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.”,
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Określa się:
1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 02 października 2014 r.
2) termin zakończenia konsultacji na dzień 31 października 2014 r.
3) zasięg terytorialny przeprowadzonych konsultacji obejmuje teren gminy Stargard Szczeciński.
§ 3. 1. Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych:
a) rozesłanie pocztą elektroniczną lub/i tradycyjną.
b) opublikowanie „Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015r.” na stronie internetowej gminy Stargard
Szczeciński pod adresem www.gmina.stargard.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
c) bezpośrednie spotkania z organizacjami pozarządowymi.
2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie imiennego wyrażenia opinii.
3. Formularz zgłaszania opinii zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy Stargard Szczeciński pod
adresem www.gmina.stargard.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, ponadto dostępny będzie w sekretariacie
Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do
piątku od 7.30 do 15.30.
4. Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w § 2 niniejszego zarządzenia w sekretariacie
Urzędu Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do
piątku od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres fundusze@gmina.stargard.pl , lub wysłać
faksem pod nr tel. 91 561 34 11.
5. Formularz zgłaszania opinii stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 02-10-2014 08:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 02-10-2014 08:08