herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury
 
Adres
73-110 Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
 
Numer telefonu
091 561 34 25
 
Rejestr prowadzony jest w pok. 213
Rejestr prowadzony jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury z dnia 26  stycznia 2012 r. (Dz.U z 2012 poz. 189).

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

Numer wpisu do rejestru:  OS 4020.1.2010.JM

 

Dział  I – Oznaczenie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numer kolejny wpisu

Data wpisu,

daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucje kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1.

 

01.03.2010

 

Biblioteka Publiczna Gminy Stargard Szczeciński

 

Realizacja zadań gminy w zakresie zaspakajania i rozwijania potrzeb czytelniczych oraz służących upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury

 

Klępino 32a,

73-110 Stargard Szczeciński

 

Rada Gminy Stargard Szczeciński

Uchwała Nr XXXV/282/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 26 lutego 2010

 

Nie dotyczy

 

320801985

 

 

Jadwiga Michalska

 

2.

01.01.2016

Biblioteka Publiczna Gminy Stargard

Realizacja zadań gminy w zakresie zaspakajania i rozwijania potrzeb czytelniczych oraz służących upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury

 

 

Klępino 32a,

73-110 Stargard

Rada Gminy Stargard Szczeciński

Uchwała Nr XXXV/282/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 26 lutego 2010

 

Nie dotyczy

320801985

 

Jadwiga Michalska

 

Dział  II – Organizacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

7

8

Numer kolejny wpisu

Data wpisu,

daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1..

01.03.2010 r.

 

Przyjęcie statutu:

Uchwała Nr XXXV/282/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 26 lutego 2010

 

Dyrektor

Agnieszka Wielesiewicz Ślusarczyk

 

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Jadwiga Michalska

 

2.

31.10.2013r

Przyjęcie statutu:

Uchwała Nr XXXV/282/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 26 lutego 2010

 

Dyrektor

Anna Bogdańska

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Jadwiga Michalska

 

Dział  III – Mienie instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1.

14.06.2018

Złożono sprawozdanie finansowe za  2010 rok

 w dniu 01.03.2011

Nie dotyczy

 

Jadwiga Michalska

2.

14.06.2018

Złożono sprawozdanie finansowe za  2011 rok

 w dniu 10.03.2012

Nie dotyczy

 

Jadwiga Michalska

3.

14.06.2018

Złożono sprawozdanie finansowe za  2012 rok

 w dniu 26.03.2013

Nie dotyczy

 

Jadwiga Michalska

4,

14.06.2018

Złożono sprawozdanie finansowe za  2013 rok

 w dniu 26.02.2014

Nie dotyczy

 

Jadwiga Michalska

5.

14.06.2018

Złożono sprawozdanie finansowe za  2014 rok

 w dniu 26.02.2015

Nie dotyczy

 

Jadwiga Michalska

6.

14.06.2018

Złożono sprawozdanie finansowe za  2015 rok

 w dniu 26.02.2016

Nie dotyczy

 

Jadwiga Michalska

7.

14.06.2018

Złożono sprawozdanie finansowe za  2016 rok

 w dniu 27.02.2017

Nie dotyczy

 

Jadwiga Michalska

8.

14.06.2018

Złożono sprawozdanie finansowe za  2017 rok

 w dniu 22.02.2018

Nie dotyczy

 

Jadwiga Michalska

 

Dział  IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

1

2

3

4

5

6

Numer kolejny wpisu

Data wpisu,

daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub  likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

 

 

 

 

 

 

 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 09-03-2010 08:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 15-06-2018 10:17