Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

 

 

 

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE GMINY

STARGARD

 

 

Lp

NAZWA LUB IMIĘ I NAZWISKO ORAZ SIEDZIBĘ LUB ADRES PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK LUB KLUB DZIECIĘCY

NUMER NIP

Podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy

NUMER REGON

Podmiotu prowadzącego żłobek/klub dziecięcy

MIEJSCE PROWADZENIA ŻŁOBKA LUB KLUBU DZIECIĘCEGO

DATA I NUMER WPISU

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stargard, dnia ………………….

 

…………………………………….

 

…………………………………….

 

…………………………………….

(dane podmiotu zamierzającego prowadzić

żłobek lub klub dziecięcy)

 

WÓJT GMINY

STARGARD

 

WNIOSEK

 

O wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

prowadzących działalność na terenie Gminy Stargard

 

 1. Oznaczenie podmiotu zamierzającego prowadzić żłobek lub klub dziecięcy;

 

 

 1. Określenie formy organizacyjnej opieki nad dzieckiem do lat 3;

 

 

 1. Nazwa własna żłobka/klubu dziecięcego;

 

 

 1. Miejsce prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego;

 

 

 

 1. Data rozpoczęcia funkcjonowania;

 

…………………………….

Podpis wnioskodawcy

 

 

ZAŁĄCZNIKI;

 

 1. Wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu - w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

 2. Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP.

 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych.

 4. W przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

 5. Kopia dokonania opłaty za wpis do rejestru żłobka/klubu dziecięcego

 6. Do wglądu - dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka

 7. Do wglądu - w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 17-09-2014 17:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jadwiga Michalska 17-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Troszczyńska 03-11-2016 15:05