Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nr 133/04 z 15 listopada 2004 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stargard Szczeciński projektu uchwały budżetowej na 2005 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego


ZARZĄDZENIE NR 133 / 04

WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

z dnia 15 listopada 2004 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stargard Szczeciński projektu uchwały budżetowej na 2005 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1, art. 52 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ( Dz. U. z 2001 r. Nr 42 , poz. 159, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 121ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291), zarządza się co następuje:

§. 1.1. Przedstawić Radzie Gminy Stargard Szczeciński projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami na 2005 rok z uwzględnieniem następujących wielkości dochodów i wydatków budżetowych:

1) dochody budżetu gminy na rok 2005 w wysokości 17 352 339 zł,

z tego:

a) dochody związane z realizacją zadań własnych 14 083 629 zł,

b) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 268 710 zł,

2) wydatki budżetu gminy na rok 2005 w wysokości 18 977 339 zł,

z tego:

a) wydatki związane z realizacją zadań własnych 15 708 629 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 268 710 zł.

2. Przedstawić Radzie Gminy Stargard Szczeciński informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 24-11-2004 10:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 24-11-2004 10:31