Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nr 125/04 z 27 października 2004 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu Szkoły Podstawowej w Pęzinie


ZARZĄDZENIE NR 125/04
Wójta Gminy Stargard Szczeciński
z dnia 27 października 2004 r.

w sprawie inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu Szkoły Podstawowej w Pęzinie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz art.26, ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1984 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r, Nr 76, poz. 694; z 2003 r. Nr 60, oz 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276; z 2004 r. Nr 96, poz959) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną zwaną dalej „Komisją” w składzie:

a) Danuta Pilipczuk -przewodnicząca,

b) Bogusława Kalin -członek,

c) Dariusz Ananicz -członek

2. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący..

§ 2

Komisja przeprowadzi inwentaryzację środków trwałych będących na wyposażeniu Szkoły Podstawowej w Pęzinie i dokona spisu z natury na dzień 24 listopada 2004 r.

§ 3

Arkusz spisu z natury główny księgowy Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard Szczeciński przekaże przewodniczącemu komisji.

§ 4

Zakończenie spisu z natury ustala się na dzień 30 listopada 2004 r.

§ 5

Wypełnione arkusze Komisja przekaże głównemu księgowemu Ośrodka w dniu 3 grudnia 2004 r.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Ośrodka Administracyjnego Szkół gminy Stargard Szczeciński.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 05-11-2004 08:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 05-11-2004 08:19