Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Obwieszczenie o wezwaniu Inwestora do przedstawienia raportu w pełnym zakresie.

Stargard Szczeciński, dn. 12.08.2014 r.

 

GNR.6220.7.2014.AC

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t.),

podaje się do publicznej wiadomości

iż w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Rozbudowa istniejącego gospodarstwa w miejscowości Barzkowice poprzez budowę zbiornika ziemnego na płynne odchody zwierzęce” na dz. nr 37/13, obręb Barzkowice, gmina Stargard Szczeciński informuję, iż organ wezwał Inwestora do przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w pełnym zakresie.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji, wszczęte zostało 06.06.2014 roku.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Stargard Szczeciński, natomiast organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie Szczecińskim.

Wezwanie Inwestora do przedłożenia raportu w pełnym zakresie wynika z pisma z dnia 29 lipca 2014 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, w którym poinformował tut. urząd, że stanowisko w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia zostanie zajęte po przedłożeniu przez Inwestora raportu przedstawiającego oddziaływanie inwestycji w pełnym zakresie.

Z dokumentacją sprawy obejmującą wniosek, raport oraz inne dokumenty niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5 - (w godz. 730-1530).

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w siedzibie urzędu w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail; sekretariat@gmina.stargard.pl, w terminie 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Uwagi lub wnioski po upływie wyżej podanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 15-08-2014 11:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 15-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 15-08-2014 11:08