herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Nr 119/04 z 20 października 2004 r. dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych do


ZARZĄDZENIE Nr 119/2004
Wójta Gminy Stargard Szczeciński
z dnia 20 października 2004 r.

dotyczące przygotowania projektu uchwały rady gminy w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu wykonania zleconego zadania.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1086; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu wykonania zleconego zadania, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 25-10-2004 22:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 25-10-2004 22:32