herb BIP - Gmina Stargard

www.gmina.stargard.pl

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sownie oraz stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach


Zarządzenie Nr 98/2014
Wójta Gminy Stargard Szczeciński

z dnia 19 maja 2014 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sownie oraz stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 36a w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko:

- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sownie,

- Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach,

2. Ogłoszenie o konkursie, które stanowi Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zamieszcza się:

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stargard Szczeciński - www.bip.gmina.stargard.pl  ;

- na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Sownie - www.spsowno.abc.pl  ;

- na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach - www.spgrzedzice.pl  ;

- na tablicach ogłoszeń ww. szkół;

- na tablicy ogłoszeń Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard Szczeciński.

§ 2. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Stargard Szczeciński odrębnym zarządzeniem.

§ 3. Ustala się ostateczny termin składania ofert przez kandydatów na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sownie i stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach na dzień 06 czerwca 2014r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard Szczeciński.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński

Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 20-05-2014 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Szarżanowicz 19-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 20-05-2014 10:22