Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OGŁOSZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Lipnik

Stargard Szczeciński, 2014-03-31

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Lipnik, gmina Stargard Szczeciński

 Stosownie do art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3  października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami)   

podaje się do publicznej wiadomości informację

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Lipnik, gmina Stargard Szczeciński.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXI/283/13 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 20 września 2013 roku, przystąpił do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/104/03 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2004 r. Nr 7, poz. 138), obejmującej obszar położony w obrębie ewidencyjnym Lipnik, gmina Stargard Szczeciński. Planowana zmiana dotyczy regulacji sposobu podziału na działki budowlane terenu o funkcji mieszkaniowej - zabudowy jednorodzinnej.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 48 ust.1 i 1a przywołanej wyżej ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim z  wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany planu miejscowego w obrębie ewidencyjnym Lipnik.

Pismem z dnia 10 marca 2014 r., znak: WOPN-OS.410.48.2014.KM, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie stwierdził, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w obrębie ewidencyjnym Lipnik, gmina Stargard Szczeciński, nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 27 lutego 2014 r., znak: PSSE-NNZ-461-2/703/14, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie Szczecińskim uzgodnił pozytywnie odstąpienie od  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Lipnik.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymienionego wyżej dokumentu wynika z faktu, iż planowana realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i stanowi niewielką modyfikację przyjętego dokumentu.

 Wójt Gminy Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 04-04-2014 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 04-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 04-04-2014 10:12