Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Stargard Szczeciński dn. 21.02.2014 r.

GNR. 6220.17.2012.DM

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 j.t.), w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 j.t.), 

zawiadamiam

że zakończone zostało postępowanie dowodowe mające na celu zebranie niezbędnych dowodów do wydania stosownej decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o mocy łącznej do 60 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną - obręb Małkocin i Grabowo”, gmina Stargard Szczeciński.

W związku z powyższym, informuję że wszystkie strony postępowania mogą zapoznać się z kompletem materiału dowodowego zebranego w przedmiotowej sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań i wniosków w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, pokój 310.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 25-02-2014 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Mazur 25-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 25-02-2014 11:33