Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Prowadzenie akcji zimowej sprzętem ciężkim odśnieżanie wskazanych dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Stargard Szczeciński w sezonie zimowym 2013/2014 r. Obejmujące usługę odśnieżania sprzętem ciężkim usuwania śliskości, odśnieżania i uszorstnienia nawierzchni mieszanką piaskowo solną wg standardu zimowego utrzymania -3.

Stargard Szczeciński 12.10.2013 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Stargard Szczeciński z siedzibą ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nie przekraczającej 14000 euro,którego przedmiotem jestwykonanie usług :

1. Prowadzenie akcji zimowej sprzętem ciężkim – odśnieżanie wskazanych dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Stargard Szczeciński w sezonie zimowym 2013/2014 r. Obejmujące usługę odśnieżania sprzętem ciężkim usuwania śliskości, odśnieżania i uszorstnienia nawierzchni mieszanką piaskowo – solną wg standardu zimowego utrzymania -3:

Załączniki stanowiące integralną część postępowania:

a) Wzór umowy.

b) Oświadczenie.

c) Formularz ofertowy.

d) Harmonogram oraz zakres odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej dróg, związanych z dowozem uczniów do szkół, zlokalizowanych na terenie gminy Stargard Szczeciński, wraz z mapką.

3. Integralnymi częściami dokumentacji Wszystkie wymienione miejscowości znajdują się w granicach administracyjnych Gminy Stargard Szczeciński. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzach ofertowych, map wzorach umowy.

Uwaga! Prace muszą być wykonywane sprzętem zarejestrowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sprawnym technicznie, odpowiednio oznakowanym i oświetlonym , przez personel (osoby) posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, odpowiednio przeszkolone w zakresie przepisów BHP.

4. Zamkniętą kopertę z ofertą w postępowaniu należy złożyć w wersji papierowej, do dnia 18.11.2013 r. do godz. 14:00, w sekretariacie Urzędu Gminy, Rynek Staromiejski 5, w Stargardzie Szczecińskim.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.11.2013 r. o godz. 14:20, w pokoju 201 Urzędu Gminy,

Pytania i wnioski w postępowaniu proszę kierować na nr faksu 91 561 34 11.Dla sprawniejszego udzielenia odpowiedzi pytania i wnioski prosimy przesyłać jednocześnie  poniższy  adres elektroniczny: przetargi@gmina.stargard.pl.

Odpowiedzi na złożone pytania- wnioski Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stargard Szczeciński bip.gmina.stargard.pl, w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

Na wniosek Wykonawcy odpowiedzi na pytania i wnioski, może zostać przekazana dodatkowo w innej oczekiwanej przez pytającego formie (np. pismo, fax, telefon)

Zapraszamy do złożenia ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

 

 

                                                                                                        Wójt Gminy Stargard Szczeciński

Kazimierz Szarżanowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Chełmiński 12-11-2013 12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Chełmiński 12-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Chełmiński 28-11-2013 12:51