Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święte


Stargard Szczeciński, 2013-10-24

 OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święte, gmina Stargard Szczeciński

 Stosownie do art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3  października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

zawiadamiam

 o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święte, zainicjowanej przez Radę Gminy Stargard Szczeciński Uchwałą Nr XIV/131/12 z dnia 3 lutego 2012 roku. Przedmiotem sporządzanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń projektu zmiany planu miejscowego dla środowiska.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, pokój 317, w godz. 7:30 - 15:30.

Uwagi i wnioski mogą być składane w terminie do dnia 3 grudnia 2013 roku, w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stargard Szczeciński. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostawione będą bez rozpatrzenia.

 Wójt Gminy Kazimierz Szarżanowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 30-10-2013 08:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Antczak 30-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 30-10-2013 08:25