Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Stargard Szczeciński

WÓJT GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO DYREKTORA

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

Z SIEDZIBĄ W KLĘPINIE

Wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko; Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Stargard Szczeciński z siedzibą w Klępinie

Liczba i wymiar etatu - 1/8 etatu do dnia 31.12.2013 roku, od 01.01.2014 3/4 etatu

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu wrześniu 2013 roku wyniósł 2,73

Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wykształcenie wyższe

 • obywatelstwo polskie

 • minimum 2 lata stażu pracy,

 • znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury w zasad gospodarki finansowej,

 • znajomość przepisów prawa z zakresu działalności bibliotek,

 • predyspozycje kierownicze i zdolności organizatorskie,

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie) następujących dokumentów:

 • koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki,

 • kopię dowodu osobistego,

 • kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopie świadectw pracy,

 • referencje,

 • oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl w zakładce PRACA -Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 212),

 • podpisane CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.

 • list motywacyjny (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej)

 • oświadczenie kandydata o niekaralności, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 21.10.2013 roku

(uwaga; w przypadku przesłania pocztą liczy się data stempla pocztowego)

na adres:

Urząd Gminy Stargard Szczeciński

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard Szczeciński

Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w kopercie opatrzonej napisem:

„ Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Stargard Szczeciński z siedzibą w Klępinie Nr 32a”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91/561 34 25, 91/ 561 34 24

Uwaga;

1. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Stargard Szczeciński, dnia 10 października 2013 roku

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 10-10-2013 21:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Szarżanowicz 10-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 10-10-2013 21:21