Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Strażnik gminny

WÓJT GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard Szczeciński

Wolne stanowisko urzędnicze: strażnik gminny

Liczba i wymiar etatu - 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

1. Wymagania niezbędne (obowiązkowe):

 • obywatelstwo polskie,
 • ukończone 21 lat,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nienaganna opinia,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • sprawność fizyczna i psychiczna,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • znajomość przepisów; kodeks wykroczeń i kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

2. Wymagania dodatkowe

 • ukończone szkolenie podstawowe dla strażników gminnych,
 • prawo jazdy kat. B

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • zadania wynikające z ustawy o strażach gminnych

4. Wymagane dokumenty:

 • kopię dowodu osobistego,
 • kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacji dodatkowych (szkolenia/kursy),
 • kopie świadectw pracy,
 • kserokopia prawa jazdy,
 • oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej bip.gmina.stargard.pl w zakładce PRACA -Urząd Gminy, oraz w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Społecznych i Obywatelskich pok. 212),
 • CV z podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.
 • list motywacyjny (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej)
 • oświadczenie kandydata o niekaralności, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 17.09.2013 roku

(uwaga; w przypadku przesłania pocztą liczy się data stempla pocztowego)

na adres:

Urząd Gminy Stargard Szczeciński

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard Szczeciński

Dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w kopercie opatrzonej napisem:

„ Nabór na wolne stanowisko strażnika gminnego”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91/561 34 25, 91/ 561 34 55

Uwaga;

 1. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane
 2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

Wójt Gminy Stargard Szczeciński Kazimierz Szarżanowicz

Stargard Szczeciński, dnia 05 września 2013 roku

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Lange 05-09-2013 15:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Szarżanowicz 05-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Robert Lange 05-09-2013 15:55